บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

 

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC

 


 

รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน เเหล่งธรรมชาติ เเหล่งเรียนรู้
  จังหวัดตราด เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ติดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย...
วันที่ : 25/04/2018 - 10:39
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน อาสาสมัครสภากาชาดไทย ทำความดีด้วยหัวใจ
นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จฯ...
วันที่ : 10/04/2018 - 09:10
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ค่ายเยาวชน เขาล้าน
    เด็กและเยาวชนจะดีหรือไม่ดี มีผลมาจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน...
วันที่ : 25/04/2018 - 10:19
กาชาดเพื่อคุณ ตอน พระราชกรณียกิจ แบบอย่างของจิตอาสาผู้เสียสละ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ...
วันที่ : 10/04/2018 - 09:03
ประชุมผู้นำสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15
    สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย โดยการสนับสนุนจากสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)...
วันที่ : 20/04/2018 - 10:05
“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561
   (วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561) เวลา 09.30 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย...
วันที่ : 05/04/2018 - 13:41
สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตพร้อมเปลี่ยนรูป Profile ฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย  ขอเชิญร่วมรณรงค์เปลี่ยนรูป Profile Facebook “เฉลิมฉลอง  125 ปี สภากาชาดไทย”...
วันที่ : 19/04/2018 - 11:18
Motion Graphic ผลความสำเร็จในการดำเนินงานของสภากาชาดไทยในปี 2560
  ผลความสำเร็จในการดำเนินงานของสภากาชาดไทยในปี 2560 ในฐานะเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของ ปวงชน...
วันที่ : 05/04/2018 - 13:33
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ความดีที่ไม่สิ้นสุด
     การเป็นผู้ให้โดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นแม้แต่แววตา หรือรอยยิ้มอันเปี่ยมไปด้วยความสุขของผู้รับ...
วันที่ : 11/04/2018 - 14:36
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร!! เยาวชนจิตอาสา
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร!! เยาวชนจิตอาสา (อายุระหว่าง 15-30 ปี) ในวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ ชั้น 12...
วันที่ : 05/04/2018 - 11:24

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เรื่อง การยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล Oracle 25/04/2018 - 16:31
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งชนิดแนวตั้งทำอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส 24/04/2018 - 17:22
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะโลหิต 10/04/2018 - 15:20
ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 05/04/2018 - 09:20
ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 05/04/2018 - 09:19
ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 05/04/2018 - 09:18
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล Oracle 03/04/2018 - 11:00
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการอารมหลังสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 Ex-MSD20 28/03/2018 - 14:51
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก 20/03/2018 - 11:47
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 20/03/2018 - 11:44

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สำนักงานตรวจสอบ 30/03/2018 - 15:58
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 30/03/2018 - 15:26
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018 - 15:24
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018 - 15:15
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018 - 15:13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา 30/03/2018 - 15:11
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018 - 15:10
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018 - 15:08
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 30/03/2018 - 15:06
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 30/03/2018 - 15:05

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
  

SCBInet