หน่วยงานภายใน

 

หน่วยงานภายใน 25 หน่วยงาน  
สำนักงานบริหาร สำนักงานการคลัง
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจัดหารายได้
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักงานกลาง
สำนักงานยุวกาชาด สำนักงานอาสากาชาด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สถานเสาวภา ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สำนักงานโภชนาการ วังสวนจิตรลดา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
สำนักงานตรวจสอบ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ  
   
Website ที่เกี่ยวข้อง  
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง รพ.จุฬาฯ
ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ
หน่วยบริการโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์ราชการุณย์เขาล้าน
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
 

 

SCBInet