ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับระบบประมวลผลแม่ข่ายแบบเสมือน 31/01/2018
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next-Gen Firewall) 25/01/2018
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการเครือข่าย 04/01/2018
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณข้อมูลเครื่องแม่ข่าย 27/12/2017
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงระบบรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนภูมิภาค 27/12/2017
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 14/09/2017
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 06/09/2017
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 06/09/2017
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณหลักและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 18/05/2017
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์และจัดซื้อพัสดุ จำนวน 4 กลุ่ม ครั้งที่ 2 18/05/2017
Syndicate content