สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร!! เยาวชนจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

เปิดรับสมัคร!! เยาวชนจิตอาสา (อายุระหว่าง 15-30 ปี)

ในวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

> เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ & ปลุกจิตอาสาในตัวคุณ

> ร่วมฟังประสบการณ์จากเยาวชนต้นแบบของสภากาชาดไทย

> ฟังเรื่องราวของผู้ให้สู่ผู้รับ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ดวงตา และโลหิต

 

จูงมือเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เลือกรอบได้ ดังนี้

> วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

> วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

> วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

> วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สมัครออนไลน์ คลิก http://bit.ly/2Jil5BP

 

SCBInet