กาชาดเพื่อคุณ ตอน พระราชกรณียกิจ แบบอย่างของจิตอาสาผู้เสียสละ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงได้รับการปลูกฝังจากพระราชบิดา และพระราชมารดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ในความรักประเทศชาติและการเป็นผู้มีจิตอาสา เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนทั้งสองพระองค์ในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2522 เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในประเทศกัมพูชา ผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อีกนับหมื่นนับแสนต่างอพยพเอาชีวิตรอด เดินทางข้ามเทือกเขาบรรทัดซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา บริเวณชายแดนจังหวัดตราด เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทย ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อไปทอดพระเนตรและให้ความช่วยเหลือให้พวกเขาเหล่านั้นที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากแสนสาหัสนั้น โดยไม่ได้ทรงคำนึงว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นพสกนิกรของพระองค์หรือไม่ ไม่ทรงเลือกชนชั้น ลัทธิ เชื้อชาติ ศาสนา ตามหลักการกาชาด ทรงเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นพ้นความทุกข์ยากโดยเร็ว ด้วยแบบอย่างการปฏิบัติพระองค์ในด้านจิตอาสา มีมนุษยธรรมของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชมารดา กอรปกับทรงได้รับพระราชทานนโยบายในการจัดการระวังป้องกัน รักษาปกป้องชีวิตของผู้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำเนินการวางแผนตั้งรับการโจมตีทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจของฝ่ายกัมพูชา และทรงจัดกองกำลังป้องกัน อารักขาเจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติงาน ตลอดจนนำกำลังทหารมาแนะนำให้ผู้อพยพได้ปลูกสร้างที่พักอาศัย หรือแม้แต่การเข้าไปช่วยเหลือปลอบขวัญสร้างกำลังใจให้กับทุกคนในค่ายฯ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้ นำมาซึ่งแบบอย่างของการประพฤติตนเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ที่ประสบทุกข์ยากด้วยหัวใจปรารถนาที่จะเห็นผู้อื่นมีความสุข โดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนใด นอกจากความสุขใจจากการได้เป็น ผู้ให้

 

 

SCBInet