รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ความดีที่ไม่สิ้นสุด

     การเป็นผู้ให้โดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นแม้แต่แววตา หรือรอยยิ้มอันเปี่ยมไปด้วยความสุขของผู้รับ เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ภายหลังการเสียชีวิตแล้วของ   ผู้บริจาคอวัยวะและญาติที่ตัดสินใจทำตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค  การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นวิธีการรักษาที่เปรียบเสมือนเป็นการช่วยต่อลมหายใจ หรือคืนชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่หมดหวังที่จะรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ การได้มาซึ่งอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิต 

     ปัจจุบัน จำนวนผู้รอการเปลี่ยนและปลูกถ่ายอวัยวะ ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก บางคนที่โชคดี มีกำลังใจดี เข้มแข็ง ก็อดทนต่อสู้เพื่อรอที่จะได้ชีวิตใหม่ แต่กับบางคนที่ถึงแม้จะต่อสู้กับโรคด้วยความเข้มแข็ง อดทนแค่ไหน ก็ไม่อาจรอคอยอวัยวะบริจาคที่จะมาชุบชีวิตได้ จึงร่วงโรยและหลุดลอยไปตามวัฏสงสาร สิ่งหนึ่งที่สำคัญและเป็นอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งอวัยวะบริจาค คือ การขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะภายหลังที่เสียชีวิตแล้ว ทั้งในวงการแพทย์และสาธารณชน การส่งตัวผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วจากโรงพยาบาลนอกปริมณฑล กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการประสานงานระหว่างสถาบันต่างๆ ทำให้อวัยวะที่ได้มาต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์      หัวใจ ลิ้นหัวใจ ปอด ตับ ไต คือ อวัยวะหลักที่นำมาใช้ปลูกถ่ายเพื่อช่วยชีวิตและต่อลมหายใจของพวกเขาเหล่านั้น การรอคอยที่มีจุดหมาย จะไม่ใช่การรอคอยที่ทรมานอีกต่อไป และเนื่องในโอกาส ครบ 24 ปี การก่อตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โทร.0 2256 4045-6 หรือ โทร.สายด่วน 1666 หรือบริจาคได้ที่ www.organdonate.in.th

 

 

SCBInet