สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตพร้อมเปลี่ยนรูป Profile ฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย  ขอเชิญร่วมรณรงค์เปลี่ยนรูป Profile Facebook “เฉลิมฉลอง  125 ปี สภากาชาดไทย” พร้อมติด  hashtag #125thairedcross #บริจาคโลหิตต้องบอกต่อเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 125  ปี ตรงกับวันที่ 26 เมษายน  พร้อมทั้ง เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต   ในวันพฤหัสบดีที่  26 เมษายน 2561  เปิดรับบริจาคโลหิตเวลา  07.30-19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คลิกเลย!www.facebook.com/profilepicframes  

 

            นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ 125ปี ตรงกับวันที่ 26 เมษายน 2561  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไป ร่วมรณรงค์เปลี่ยนรูป Profile Facebook “เฉลิมฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย”พร้อมติด  hashtag #125thairedcross #บริจาคโลหิตต้องบอกต่อ ได้ที่  www.facebook.com/profilepicframes  เป็นกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมมฉลอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 125  ปี   พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เปิดรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 07.30-19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  

ทั้งนี้ การบริการโลหิต เป็น  1 ใน 4  ภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ทำหน้าที่จัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ   ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จึงต้องรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอแก่ผู้ป่วย  จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตทุกแห่ง

ในส่วนภูมิภาค บริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี  นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ  จ.ประจวบคีรีขันธ์   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

 

กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด

บริจาคโลหิตต้องบอกต่อ

SCBInet