ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ